Yritys

Kirikkeen historia – Tarina kolmesta kaveruksesta

Vuonna 1982 kolme kaverusta Kinnunen, Riikonen ja Kekäläinen jäivät työttömäksi heidän silloisen työpaikkansa jouduttua konkurssiin. Omaan ammattitaitoonsa luottaen he päättivät työllistää itse itsensä. He ostivat konkurssipesältä joitakin koneita ja vuokrasivat tilat Outokummun teollisuuskylästä. Näin syntyi Kirike, joka valmisti hitsattuja, koneistettuja maalattuja koneiden osia kaivosteollisuudelle.

Vuosikymmenten saatossa Kirike on kasvanut moninkertaiseksi. Perusidea on pysynyt samana: yritys valmistaa hitsattuja, koneistettuja ja maalattuja koneiden osia ja osakokonaisuuksia. Pelikenttä on kuitenkin kasvanut kaivosteollisuudesta monille eri toimialoille ja Kirikkeen valmistamia osia löytyy raskaissa olosuhteissa työskentelevistä koneista ympäri maailmaa.

Vuosien 2008-2013 välisenä aikana yrityksessä toteutettiin omistajanvaihdos kahdessa vaiheessa. Kolme kaverusta Markus Kuoppamaa, Jussi Pelkonen ja Markus Kinnunen siirtyivät vastaamaan yrityksen toiminnasta. Näin historia kolmesta kaveruksesta toisti itseään ja Kirikkeelle turvattiin jatkajat tuleville vuosikymmenille.

Kirikkeen tarinaan vahvasti liittyvä kaveruuden henki näkyy tänäkin päivänä panostuksena työhyvinvointiin ja aitoon kumppanuuteen asiakkaiden kanssa. Yritys työllistää omistajien lisäksi noin 40 osaajaa ja on omalta osaltaan ylläpitämässä Outokumpulaisia perinteitä – tekemällä perinteistä sepän työtä nykyajan valmistusmenetelmiä hyödyntäen.

Kirike esitteet

Teräkseltä maistuvien osien ja osakokonaisuuksien ammattilainen – Asiakkaan menestys toiminnan keskiössä

Olemme erikoistuneet vaativissa olosuhteissa työskentelevien koneiden ja laitteiden osakokonaisuuksien sopimusvalmistukseen. Valmistamiamme tuotteita löytyy ympäri maailmaa – mahdollisesti jopa Etelämantereelta. Ensisijainen tavoitteemme on pitää yrityksesi kokoonpanija tyytyväisenä eli toimittaa hänelle sovitussa aikataulussa laadukas tuote, joka osuu kerralla kohdalleen. Numerot puhuvat puolestaan tavoitteen toteutumisessa: vuodesta toiseen toimitus- ja laatuvarmuutemme ovat olleet 99 %:n luokkaa.

Laatua, kustannustehokkuutta, täsmällisyyttä ja aitoa kumppanuutta – tyytyväinen kokoonpanija toiminnan keskiössä

Osaava henkilöstö, halu tehdä työt muita paremmin ja pitkäaikainen yhteistyö sekä kotimaisen että kansainvälisen teollisuuden kanssa ovat tuoneet käyttöömme tietotaitoa, joka on lunastettavissa korkeana laatu- ja toimitusvarmuutena sekä kustannustehokkuutena. Lisäksi vahvuuksiimme kuuluu aitoon kumppanuuteen perustuva asiakaspalvelu ja kyky vastata joustavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin monipuolisen palvelutarjontamme kautta. Kansainväliset mittapuut täyttävän laadun takeena on sukupolvelta toiselle siirtynyt pohjoiskarjalainen ammattitaito, jota täydennämme tasaisin väliajoin alan viimeisillä opeilla ja tekniikoilla.

Kirike lukuina

12290 kpl

Toimitettua kappaletta vuonna 2022

98,4 %

Laatuvarmuus 2022

98,2 %

Toimitusvarmuus 2022

5,15 m€

Liikevaihto 2022

Jatkuva oppiminen on osa arkeamme

Modernien työkalujen ja systemaattisen toiminnan avulla pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan toimintaamme. Bitin hyödyntäminen näkyy arjessamme monin tavoin: Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmän, raportoinnin, avainkoneiden anturointien, oman paperittomaan toimintaan tähtäävän mobiilisovelluksen ja automatisoinnin avulla pyrimme saamaan dataa toiminnastamme ja vähentämään käsien jälkiä. Maalaisjärjen lisäksi toimintaamme ohjaavat asiakasstandardit ja -vaatimukset sekä sertifioidut toimintajärjestelmät ISO 9001 ja ISO 3834-2. Näin varmistamme asiakkaillemme laadukkaiden tuotteiden valmistuksen sekä työntekijöillemme turvallisen ja mielekkään työympäristön.

Toimintaperiaatteemme ohjaavat tekemistämme

Toimintaperiaatteemme eivät ole sanan helinää, joka jää periaatetasolle kirjoitettuun muotoon, vaan ne näkyvät aidosti jokapäiväisessä toiminnassamme. Tutustu toimintaperiaatteisiimme ja siihen, miten ne näkyvät käytännössä.

Toimintamme keskiössä on

 • Asiakkaan menestys
 • Asiakkaan tyytyväinen kokoonpanija
 • Kirikkeen henkilöstön hyvinvointi

Asiakkaan etu edellä

 • Osaaminen, laatu ja hinta sopivalla tasolla
 • Tuomme valmistusmenetelmien ja henkilöstön osaamisen mahdollistamat hyödyt asiakkaan tiedoksi.
 • Edellytämme toimittajiltamme meidän ja asiakkaamme vaatimusten mukaista toimintaa
 • Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärrys sekä muuttuviin tilanteisiin reagoiminen ovat toimintamme kulmakiviä
 • Tavoitteenamme on ymmärtää sekä parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Osaava, sitoutunut henkilöstö ja sen arvostus

 • Henkilöstön hyvinvointi on edellytys hyvään asiakastyytyväisyyteen
 • Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvointiin
 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti sukupuolesta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai iästä riippumatta

Laatu ja toimitusvarmuus etusijalla

 • Asiakkaan vaatimusten 100% täyttäminen on meille lähtökohta
 • Pidämme kiinni sovituista asioista
 • Tyytyväinen kokoonpanija – tavoitteena että meidän takia kokoonpanolinjanne eivät pysähdy

Avoimuus ja luotettavuus

 • Kerromme liiketoimintaa, tuotantoa ja henkilöstä koskevista asioista mahdollisimman avoimesti ja oikea-aikaisesti
 • Sitoudumme toimimaan arvojen ja laatupolitiikan periaatteiden sekä tavoitteiden mukaisesti

Kehitymme jatkuvasti

 • Kokonaisvaltaisen johtamistavan tarkoituksena on jatkuvasti parantaa laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoimintaamme
 • Ylläpidämme ja kehitämme toimintaamme ISO 9001 ja ISO 3834-2 -standardien, asiakasvaatimusten sekä prosessijohtamismallimme mukaisesti
 • Jatkuvan oppimisen meininki

Yhteystiedot MYYNTIIN

Markus Kinnunen
Myynti
Toimitusjohtaja
IWS

Ota yhteyttä

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen tallentamisen tietosuojaselosteen mukaisesti.