CNC-ohjattu palettikeskus

Kehittynyt Automaatio Metallintyöstössä

CNC-ohjattu palettikeskus on nykyteknologian keskiössä oleva innovaatio, joka mahdollistaa monimutkaisten osien valmistamisen suurella tarkkuudella ja tehokkuudella.  

Palettikeskusten avulla voidaan optimoida tuotantoa siten, että kappaleiden vaihtoajat sekä seisokit minimoituvat – toisin sanoen työstökoneen käyttöaste paranee. CNC-ohjatun palettikeskuksen avulla voidaan suorittaa sarjatyötä keskeytyksettä, mikä parantaa tuotannon tehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Tehokkuus ja toistettavuus ovat palettikeskusten keskeisiä etuja, jotka takaavat korkealaatuisen lopputuotteen. 

Meidän uunimme on varustettu tekniikalla, joka mahdollistaa monipuoliset lämpökäsittelyt. Uunimme sisämitat ovat 2500 x 2500 x 1500 millimetriä, jolloin se mahdollistaa noin 2000 x 2000 x 1000 millimetrin suuruisten osien käsittelyn. Lisäksi uunimme voi saavuttaa lämpötiloja aina 650°C saakka, tarjoten laajan soveltuvuuden eri materiaalivahvuuksille. 

 

CNC-ohjatun palettikeskuksen perusteet 

CNC-ohjattu palettikeskus on nykyaikainen työstökone, joka mahdollistaa tuotannon tehokkuuden ja tarkkuuden. Keskitymme tarkastelemaan palettikeskuksen toimintaa ja CNC-teknologian vaikutusta sen kykyihin tuottavuudessa. 

Palettikeskuksen toiminnan yleiskatsaus

Palettikeskus on CNC-ohjattu työstökone, joka käyttää palettiradalla kulkevia vaihdettavia paletteja, mihin työstettävät kappaleet on koneistuskiinnittimien avulla kiinnittetty. Tyypillisesti paletteja on 2 – 10 kpl. Pääkomponentteihin kuuluvat koneistuskiinnittimet, työkalumagasiini, automatisoitu paletinvaihto ja moniakseliseen koneistukseen kykenevä kara yhdessä 360° pyörivän pyöröpöydän kanssa. Meidän tulee ymmärtää, että tehokas tuotanto edellyttää näiden komponenttien saumatonta integraatiota ja optimoitua työnkulkua yhdessä osaavan henkilöstön lisäksi 

Pääkomponentit:  

 • Koneistuskiinnittimet 
 • Työkalumagasiini 
 • Paletinvaihtojärjestelmä 
 • Moniakseliseen koneistukseen kykenevä kara yhdessä 360° pyörivän pyöröpöydän kanssa 

Hyödyt:  

 • Tuotannon tehokkuus: Nopeuttaa tuotantoprosessia oli kyseessä pieni tai suuri sarjatuotanto – joustavaa sarjatuotantoa 
 • Tarkkuus: Mittatarkkuus ja toistettavuus. 
 • Työnkulun optimointi: Minimoi työkappaleiden asetuksen ja tyhjäkäyntiajan. 

CNC-teknologian rooli palettikeskuksessa

CNC eli Computer Numerical Control -teknologia on avainasemassa palettikeskuksen tarkkuuden ja tehokkuuden saavuttamisessa. Se mahdollistaa monimutkaisten työkappaleiden valmistamisen edistyneen ohjelmoinnin ja automaation avulla. Tietokoneohjattu toiminta varmistaa, että jokainen työvaihe suoritetaan tarkasti ja toistettavasti, mikä on olennaista laadukkaan lopputuotteen aikaansaamiseksi. 

CNC hyödyt:  

 • Ohjelmointi: Monimutkaiset työkappaleet voidaan valmistaa ilman manuaalista säätöä. 
 • Automaatio: Vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta ja parantaa työstön tarkkuutta. 
 • Toistettavuus: Saman korkean laadun varmistaminen jokaisessa tuotantosykliä. 

CNC-ohjatun palettikeskuksen käyttäminen tehostaa toimintaa, johtaen parempaan resurssien käyttöön ja tuotannon joustavuuteen. 

Palettikeskuksen hyödyt ja sovellusalueet 

CNC-ohjatut palettikeskukset tarjoavat tarkkuutta ja nopeutta tuotantoprosesseihin. Ne ovat arvokkaita investointeja teollisuuden tarpeisiin. 

Tuotannon tehostaminen CNC-palettikeskuksen avulla 

CNC-palettikeskus on merkittävä panostus tuotantotehokkuuden parantamisessa. Sen avulla minimoidaan työkappaleen asetusajat ja optimoidaan lastunpoistoaika, mikä nostaa tuottavuutta merkittävästi. 

 • Työkalunvaihtoajat: Lyhyemmät työkalunvaihtoajat mahdollistavat suurempien sarjojen valmistuksen ilman keskeytyksiä. 
 • Jatkuva tuotanto: Automaattinen paletinvaihto mahdollistaa koneen toiminnan myös asetusvaiheen aikana, mikä tehostaa tuotantoa. 
 • Miehittämätön ajo: Useamman paletin hyödyntäminen mahdollistaa optimoimaan ajojärjestyksen sekä mahdollistaa miehittämättömän ajon monipalettiajolla, missä voidaan ohjelmoida iltavuoron päätteeksi että “koneistetaan yövuoron miehittämättömän ajon aikana paletit 1, 4, 7 ja 10” jolloin aamuvuoron henkilön tullessa töihin yön aikana on valmituneita kappaleita odottamassa jatkotoimia.   

Kirike esitteet

Monipuoliset käyttökohteet ja teollisuudenalat 

CNC-palettikeskukset soveltuvat laajasti erilaisille teollisuudenaloille tarjoten räätälöityjä ratkaisuja kunkin sektorin tarpeisiin. 

 • Konepajateollisuus: Vaativat kappaleet valmistetaan tarkasti ja tehokkaasti. 
 • Autoteollisuus: Suureen volyymiin soveltuva, toistettavien osien nopea valmistus on mahdollista. 

Käyttökohteiden kirjo on laaja, ja CNC-teknologia mahdollistaa tarkkuustyöstön lähes rajattomasti. 

Kirike lukuina kalenterivuoden 2023 osalta

12 157 kpl

Toimitettua tuotetta

99,2 %

Laatuvarmuus

96,1 %

Toimitusvarmuus

4,8 m€

Liikevaihto

Usein kysytyt kysymykset

Tässä osiossa vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin CNC-ohjatusta palettikeskuksesta, joka on teollisuuden työstökoneiden huipputeknologiaa. 

Mikä on CNC-ohjattu palettikeskus ja miten se toimii? 

CNC-ohjattu palettikeskus on automatisoitu koneistuskeskus, joka hyödyntää tietokoneohjausta monimutkaisten osien valmistuksessa. Se mahdollistaa erittäin tarkan ja nopean työstön, jossa vaihtuvat paletit tuovat työstettävät kappaleet työkalujen ulottuville. 

Millaisia etuja CNC-ohjattu palettikeskus tarjoaa verrattuna perinteisiin koneistuskeskuksiin? 

CNC-ohjatut palettikeskukset tarjoavat merkittäviä etuja, kuten nopeammat asetusajat ja mahdollisuuden monipuoliseen automaation käyttöön miehittämättömän ajon myötä. Ne tehostavat tuotantoa ja vähentävät virheitä kun työstökoneen käyttöaste on korkeampi. 

Miten CNC-ohjattu palettikeskus voi parantaa tuotannon tehokkuutta? 

CNC-ohjattu palettikeskus parantaa tuotantolinjan suorituskykyä joustavan työkierron ja pienempien asetusaikojen sekä miehittämättömän ajon kautta. Lisäksi palettien avulla voi työstää useita kappaleita ilman että konetta tarvitsee pysäyttää, mikä alentaa yksittäisen osan valmistuskustannuksia. 

Mitä huomioon otettavia asioita on CNC-ohjatun palettikeskuksen hankinnassa? 

CNC-palettikeskuksen hankinnassa tulee huomioida koneen tekniset ominaisuudet, kuten työstöalue, akselien määrä ja palettijärjestelmän kapasiteetti. Koulutus ja käyttäjien tukeminen ovat erittäintärkeitä investoinnin tehokkaan käyttöönoton kannalta. 

Kuinka CNC-ohjattu palettikeskus integroidaan tuotantolinjaan? 

Tuotantolinjaan integroimisessa keskeistä on palettikeskuksen yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa ja mahdolliset automaatioratkaisut. Joustavuus ja skaalautuvuus ovat myös tärkeitä tekijöitä integraation onnistumisessa. Palettikeskuksia yhdistetään myös isompiin FSM-järjestelmiin. 

Millaisia ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä CNC-ohjattu palettikeskus vaatii? 

Säännöllinen ylläpito ja huolto ovat välttämättömiä CNC-ohjatun palettikeskuksen toiminnan varmistamiseksi. Kattava huoltosuunnitelma sisältää laitteiston tarkastukset, voitelun sekä kuluvien osien vaihdot ja päivitykset. Myös tämän päivän tietoyhteyskunnan aikana on syytä varmistua tietoturvasta, sillä nykyään koneet on yhdistetty internetin kautta koneen valmistajan huolto- ja tukijärjestelmiin, jolloin voidaan tarvittaessa etäyhteydellä ottaa koneeseen yhteys ja selvittää koneen tila sekä ratkaista mahdollinen häiriö ilman että huoltohenkilö ajaa toiselta puolelta Suomea painamaan jotain nappia tms. – osa vastuullisuutta. 

Hitsaus & Hehkutus & NDT

Ammattitaitoiset ja pätevöitetyt hitsaajamme taitavat niin robotti- ja käsihitsauksen sekä jännityksenpoistohehkutuksen. Hitsaukseen suhtaudumme asianmukaisella vakavuudella ja huolellisuudella.

Jauhemaalaus

Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas jauhemaalaus kestää kolhut ja suojaa tehokkaasti korroosiolta. Maalauksemme on verifioitu C5-luokkaan asti.

Setti-palvelu

Asennusvalmiita osakokonaisuuksia ja kokoonpanoja Avaimet käteen -periaatteella. Meidän takia kokoonpanolinjanne eivät pysähdy.

Koneistus

Valmistamme monipuolisen konekantamme avulla tiukasta teräksestä osia niin yksittäis- kuin sarjatuotantona asiakkaiden piirustusten mukaan.

Ota yhteyttä

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen tallentamisen tietosuojaselosteen mukaisesti.