Robottihitsaus

Robottihitsauksen edut ja käyttökohteet moderneilla hitsausroboteilla

Uuden teknologian hyödyntäminen on meille Kirike Oyä keskeinen voimavara ja robottihitsaus on tästä loistava esimerkki. Robottihitsauksen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuista ja tarkkaa hitsaustyötä, mikä parantaa lopputuotteen kestävyyttä ja ulkonäköä. Tämä automatisoitu prosessi tuo monia etuja verrattuna perinteisiin hitsaustekniikoihin, kuten parantunut hitsaussaumojen laatu, nopeutunut tuotantonopeus ja vähentynyt hukkamateriaali. Lisäksi tämä tekniikka mahdollistaa jatkuvien tuotantosarjojen tehokkaan ja taloudellisen valmistuksen.

Meidän hitsausrobottejamme käytetään moninaisiin tarkoituksiin eri teollisuudenaloilla. Esimerkiksi robotti MOTOMAN MA-1900 N yhdessä ajoradan MOTOMAN TSL-1000 SN ja kykenevän Grilli MOTOMAN HSB-1000SN kanssa mahdollistaa suurien ja raskaiden kappaleiden tarkan hitsauksen. Näin voimme käsitellä jopa 1000 kilon painoisia ja noin 5 metriä pitkiä työkappaleita tehokkaasti ja tarkasti.

Käytössämme on myös toinen robottihitsausjärjestelmä, joka koostuu MOTOMAN MA-2010 robotista, MOTOMAN TSL-1000 SN ajoradasta ja L-pöytä MOTOMAN MT1-1500 SN:tä, joka mahdollistaa jopa 1500 kilogramman painoisten ja noin parin kuution kokoisten työkappaleiden hitsauksen. Kun kyse on suurista kappaleista tai vaativista projekteista, robottihitsauksemme tarjoavat luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun tuotantotarpeisiin.

Robottihitsauksen edut

Me Kirike Oy:llä ymmärrämme robottihitsauksen merkityksen teollisuudessa. Robottihitsauksen käyttöön on useita etuja. Tasalaatuisuus, Nopeus ja tehokkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä; asiakastilausten täyttymiseen kuluva aika lyhenee, kun robotti suorittaa hitsausta jatkuvasti ilman taukoja. Liitosvirheiden mahdollisuus myös pienenee kun robotti pystyy hitsaamaan pidempiä hitsejä ilman katkosta.

Tarkkuus ja toistettavuus ovat robottihitsauksen kulmakiviä. Robottien avulla takaamme erinomaisen tarkkuuden, mikä vähentää virheiden riskiä ja parantaa tuotteen laatua. Voimme hitsata suuria ja raskaita komponentteja täsmällisesti.

Turvallisuus sekä työn mielekkyys paranee, sillä ihmiset voidaan siirtää pois hitsauksen välittömästä läheisyydestä. Robottihitsauksen avulla vähennämme työntekijöidemme altistumista hitsauksesta aiheutuville riskeille, kuten kaasulle, säteilylle ja kipinöille.

Lisäksi, materiaalien käyttö tehostuu, kun robotti optimoi hitsauslisäaineen määrän. Se vähentää hukkaa ja säästää kustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Käyttökohteiden laajuus on myös huomattava, sillä robottihitsausta voidaan soveltaa useilla eri teollisuudenaloilla ja erilaisten tuotteiden valmistuksessa, tarjoten joustavuutta tuotantoprosesseihimme.

Meillä Kirike Oy:llä robottihitsaus on oleellinen osa tuotantoamme, ja olemme sitoutuneet hyödyntämään sen etuja asiakkaidemme ja toimintamme parhaaksi.

Robottihitsauksen käyttökohteet

Meidän robottihitsausjärjestelmämme soveltuvat monipuolisesti erilaisiin sovelluksiin ja teollisuuden aloihin. Erityisesti silloin, kun tarvitaan tarkkuutta, nopeutta ja toistettavuutta, robottihitsauksen tarjoamat edut ovat merkittäviä.

Sovellusalueet:

 • Ajoneuvoteollisuus: Robottihitsauksen avulla hitsaamme ajoneuvojen runkoja, nivelosia, moottorinkiinnikkeitä ja muita monimutkaisia komponentteja korkealla tarkkuudella.
 • Rakennusteollisuus: Me toteutamme rakenteiden, kuten palkkien ja teräsrungon osien hitsaustyöt, joiden avulla varmistamme rakennelmien lujuuden ja turvallisuuden.
 • Konepajateollisuus: Tarjoamme palveluita koneiden ja laitteiden valmistukseen liittyen, missä laadukas hitsaus on kriittistä.

Käytössämme olevat robottihitsausjärjestelmät:

Hitsausrobotti 1:

 • Robotti MOTOMAN MA-1900 N
 • Ajorata MOTOMAN TSL-1000 SN
 • Grilli MOTOMAN HSB-1000SN

Hitsausrobotti 2:

 • Robotti MOTOMAN MA-2010
 • Ajorata MOTOMAN TSL-1000 SN
 • L-pöytä MOTOMAN MT1-1500 SN

Meidän MOTOMAN-hitsausrobottimme mahdollistavat suurten kappaleiden käsittelyn, mikä tekee niistä erinomaisia suurikokoisten ja painavien komponenttien hitsaamiseen. Täten me voimme tarjota asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja moninaisissa hitsaustarpeissa.

Kirike Oy:n hitsausrobotti 1

Hitsausrobotti 1 on tehokas työkalu tuottavuuden ja tarkkuuden lisäämiseksi hitsaustöissämme. Se on varustettu MOTOMAN MA-1900 N -robotilla ja sen rinnalla toimii MOTOMAN TSL-1000 SN -ajorata. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuista hitsausta hyödyntäen tätä modernia teknologiaa.

Robotin tekniset tiedot:

 • Paino: Kyky käsitellä komponentteja, jotka painavat jopa 1000 kg.
 • Ulottuvuus: Rmax 970 mm, mikä mahdollistaa monenlaisten työkappaleiden hitsaamisen.
 • Työskentelyalue: L 1000 – 6000 mm, tarjoaa joustavuutta erikokoisten komponenttien hitsaukseen.
 • Grilli: MOTOMAN HSB-1000SN.

Tämän hitsausrobotin etuihin kuuluu tarkkuuden ja nopeuden lisääntyminen. Se vähentää virheiden riskiä ja mahdollistaa suuremmissa erissä tapahtuvan tehokkaamman tuotannon. Teollisuudenalat, joissa hyödynnämme tätä robottia, vaihtelevat raskaasta konepajateollisuudesta hienomekaniikkaan. Meillä on vahva kokemus monenlaisten materiaalien ja komponenttien hitsaamisesta, mikä varmistaa laadun ja luotettavuuden.

Me Kirike Oy:llä voimme toteuttaa monipuolisia hitsaustöitä tilaajan tarpeiden mukaan. Tutustu palveluihimme ja kysy lisää robottihitsauksestamme.

Kirike Oy:n hitsausrobotti 2

Meillä Kirike Oy:llä on kattava valikoima edistyksellisiä hitsausrobotteja, jotka tehostavat tuotantoa ja varmistavat erinomaisen hitsauksen laadun. Erityisen ylpeitä olemme hitsausrobotti 2, joka on varusteltu MOTOMAN MA-2010 -robotilla. Tämä huippuluokan hitsausrobotti tarjoaa tarkan ja luotettavan hitsaussuorituksen laajan liikeradan ja vankan kantavuuden ansiosta.

Tekniset tiedot:

 • Robotti: MOTOMAN MA-2010
 • Ajorata: MOTOMAN TSL-1000 SN
 • L-pöytä: MOTOMAN MT1-1500 SN
 • Kantavuus: 1500 kg
 • Rmax (ulottuvuus): 1150 mm

Robotti toimii yhdessä Ajorata MOTOMAN TSL-1000 SN kanssa, mikä mahdollistaa joustavan liikkumisen. Hitsaustehokkuutta ja -tarkkuutta parantaa merkittävästi lisävarusteena oleva MOTOMAN MT1-1500 SN -L-pöytä. Sen avulla voidaan käsitellä isokokoisiakin kappaleita, mikä tekee hitsausrobotti 2 erinomaisen valinnan niin suurten kuin pientenkin osien hitsausprojekteihin.

Me Kirike Oy:llä käytämme hitsausrobotti 2 erityisesti silloin, kun tarvitaan erityistä tarkkuutta ja suurta kantokykyä, kuten monimutkaisia komponentteja valmistettaessa tai raskaiden rakenteiden työstössä. Meidän asiantuntemuksemme ja teknologian yhdistelmä varmistavat, että asiakkaamme saavat aina ensiluokkaisia ja teknisesti ylivoimaisia hitsauspalveluita.

Usein Kysytyt Kysymykset

Robottihitsaus tarjoaa monia etuja ja on tärkeä osa tuotantoprosessiamme Kirike Oy:llä. Tässä osiossa käsittelemme yleisimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät robottihitsauksen hyötyihin, käyttökohteisiin, tehokkuuteen ja laatuun, sekä erityispiirteisiin MOTOMAN-hitsausrobottejamme käytettäessä.

Mitkä ovat robottihitsauksen tärkeimmät edut verrattuna perinteiseen hitsaukseen?

Robottihitsaus ylittää perinteisen hitsauksen tarkkuudessa, nopeudessa ja johdonmukaisuudessa. Hitsausrobotit kuten MOTOMAN MA-1900 N ja MA-2010 pystyvät suorittamaan hitsaustehtäviä nopeammin ja vähentämään virheitä, mikä parantaa kokonaisvaltaisesti tuotannon laatua ja tehokkuutta.

Millaisten työkappaleiden hitsaukseen Kirike Oy:n käytössä olevat MOTOMAN-robotit soveltuvat parhaiten?

Meidän MOTOMAN-hitsausrobottimme ovat ihanteellisia jatkuvan tuotantosarjan osille, joiden koko ja paino ovat robotin kantavuuden rajoissa. Esimerkiksi MOTOMAN MA-1900 N robotti yhdessä HSB-1000SN-grillin kanssa voi käsitellä kappaleita, jotka painavat jopa 1000 kg.

Kuinka robottihitsaus vaikuttaa tuotannon tehokkuuteen ja laatuun?

Robottihitsaus automatisoi ja vakio hitsausprosesseja, mikä vähentää läpimenoaikoja ja lisää valmistettujen osien tasalaatuisuutta. MOTOMAN-robottimme lisäävät sekä tuotannon tehokkuutta että lopputuotteen laatua, sillä ne vähentävät ihmisen tekemien virheiden määrää ja takaavat jatkuvan hitsauslaadun.

Minkälaisia materiaaleja voidaan hitsata Kirike Oy:n hitsausroboteilla?

Teknologian puolesta me voimme hitsata useita erilaisia materiaaleja, kuten terästä, ruostumatonta terästä ja alumiinia, käyttämällä hitsausrobottejamme. Robotiikan tarkkuuden ansiosta soveltuvien materiaalien kirjo on laaja ja mahdollistaa monipuolisen käytön eri sovelluksissa. Käytännössä kuitenkin olemme erikoistuneet “mustan teräksen” hitsaukseen. Mikäli tulisi muita materiaaleja, niin silloin pitää tapauskohtaisesti katsoa millaiset pätevyydet, olosuhteet ja lisäaineet materiaali vaatii.

Mitä erityispiirteitä on Kirike Oy:n hitsausroboteissa?

Meidän hitsausrobotit on suunniteltu hitsaustöihin. Niissä on otettu huomioon esimerkiksi kaapeleiden läpiviennit ettei ne ole edessä ja hitsauspolttimien muotoilujen kautta pääsemme hankalempiin paikkoihin paremmin. Nämä luonnollisesti osaltaan mahdollistavat joustavan työskentelyn laajalla työskentelyalueella.

Miten robottihitsausta voidaan hyödyntää suurten ja raskaiden kappaleiden käsittelyssä?

Robottihitsauksessa on mahdollista käsitellä suuria ja raskaita kappaleita, sillä robotit ja niiden lisälaitteet, kuten työpöydät ja ajoradat, on suunniteltu kestämään suuria kuormituksia. Laitteemme pystyvät käsittelemään kappaleita, jotka painavat jopa 1500 kg.

 

Kirike esitteet

Koneistuksen kivijalkaa sekä maks liikealueita

Palettikeskus 10 palettia, maks liike

X1300 Y1100 Z1250

Aarporaus maks liike

X4000 Y2000 Z2000

Jyrsintä maks liike

X1450 Z750 Y750

CAM

-ohjelmointi

Sorvaus

Kärkiväli 1500 mm Ø450 mm

3D-mittaus

ja skannaus

5000 kg

nostokyky

Kirike lukuina kalenterivuoden 2023 osalta

12 157 kpl

Toimitettua tuotetta

99,2 %

Laatuvarmuus

96,1 %

Toimitusvarmuus

4,8 m€

Liikevaihto

Yhteystiedot MYYNTIIN

Markus Kinnunen
Myyntipäällikkö
IWS

Hitsaus & Hehkutus & NDT

Ammattitaitoiset ja pätevöitetyt hitsaajamme taitavat niin robotti- ja käsihitsauksen sekä jännityksenpoistohehkutuksen. Hitsaukseen suhtaudumme asianmukaisella vakavuudella ja huolellisuudella.

Jauhemaalaus

Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas jauhemaalaus kestää kolhut ja suojaa tehokkaasti korroosiolta. Maalauksemme on verifioitu C5-luokkaan asti.

Setti-palvelu

Asennusvalmiita osakokonaisuuksia ja kokoonpanoja Avaimet käteen -periaatteella. Meidän takia kokoonpanolinjanne eivät pysähdy.

Koneistus

Valmistamme monipuolisen konekantamme avulla tiukasta teräksestä osia niin yksittäis- kuin sarjatuotantona asiakkaiden piirustusten mukaan.

Ota yhteyttä

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen tallentamisen tietosuojaselosteen mukaisesti.