Toimintaperiaatteemme

Toimintaperiaatteemme ohjaavat tekemistämme

Toimintaperiaatteemme eivät ole sanan helinää, joka jää periaatetasolle kirjoitettuun muotoon, vaan ne näkyvät aidosti jokapäiväisessä toiminnassamme. Tutustu toimintaperiaatteisiimme ja siihen, miten ne näkyvät käytännössä.

Toimintamme keskiössä on

 • Asiakkaan menestys
 • Asiakkaan tyytyväinen kokoonpanija
 • Kirikkeen henkilöstön hyvinvointi

Asiakkaan etu edellä

 • Osaaminen, laatu ja hinta sopivalla tasolla
 • Tuomme valmistusmenetelmien ja henkilöstön osaamisen mahdollistamat hyödyt asiakkaan tiedoksi.
 • Edellytämme toimittajiltamme meidän ja asiakkaamme vaatimusten mukaista toimintaa
 • Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärrys sekä muuttuviin tilanteisiin reagoiminen ovat toimintamme kulmakiviä
 • Tavoitteenamme on ymmärtää sekä parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Osaava, sitoutunut henkilöstö ja sen arvostus

 • Henkilöstön hyvinvointi on edellytys hyvään asiakastyytyväisyyteen
 • Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvointiin
 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti sukupuolesta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai iästä riippumatta

Laatu ja toimitusvarmuus etusijalla

 • Asiakkaan vaatimusten 100% täyttäminen on meille lähtökohta
 • Pidämme kiinni sovituista asioista
 • Tyytyväinen kokoonpanija – tavoitteena että meidän takia kokoonpanolinjanne eivät pysähdy

Avoimuus ja luotettavuus

 • Kerromme liiketoimintaa, tuotantoa ja henkilöstä koskevista asioista mahdollisimman avoimesti ja oikea-aikaisesti
 • Sitoudumme toimimaan arvojen ja laatupolitiikan periaatteiden sekä tavoitteiden mukaisesti

Kehitymme jatkuvasti

 • Kokonaisvaltaisen johtamistavan tarkoituksena on jatkuvasti parantaa laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoimintaamme
 • Ylläpidämme ja kehitämme toimintaamme ISO 9001 ja ISO 3834-2 -standardien, asiakasvaatimusten sekä prosessijohtamismallimme mukaisesti
 • Jatkuvan oppimisen meininki

Yhteystiedot MYYNTIIN

Markus Kinnunen
Myyntipäällikkö
IWS

Ota yhteyttä

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen tallentamisen tietosuojaselosteen mukaisesti.