Sulje valikko

 

Sopimusvalmistusta yli 35 vuoden kokemuksella

Kirikkeen toiminnan perustana ovat laatu, kustannustehokkuus ja täsmällisyys. Kansainväliset mittapuut täyttävän laadun takeena on sukupolvelta toiselle siirtynyt pohjoiskarjalainen ammattitaito, jota täydennetään tasaisin väliajoin alan viimeisillä opeilla ja tekniikoilla.

 

Yli 35-vuotisen konepajaperinteen säilymisen ja toimintojen jatkuvan kehittämisen ovat mahdollistaneet kustannustehokkuus, joka syntyy osaavasta henkilöstöstä, halusta tehdä työt muita paremmin sekä tiiviistä asiakasyhteistyöstä. Maalaisjärjen lisäksi toimintaa ohjaavat:

  • Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä
  • Asiakasstandardit ja –vaatimukset
  • Sertifioidut johtamisjärjestelmät ISO 9001 ja ISO 3834-2.

Kokonaisvaltaista palvelua ja aitoa kumppanuutta

Vahvuuksiamme ovat erityisesti aitoon kumppanuuteen perustuva asiakaspalvelu, valmiit osakokonaisuudet tuottava Setti-palvelu sekä pitkän konepajaperinteen tuoma rautainen osaaminen valmistuksen puolella.

 

Parhaiten KIRIKE-osaaminen tulee esille vaativien hitsattujen ja koneistettujen kokonaisuuksien kautta. Meille arkipäivää ovat rakenneteräkset laaduissa S355 – STRENX 700/ S690QL.

 

Pitkäaikainen yhteistyö sekä kotimaisen että kansainvälisen teollisuuden kanssa ovat tuoneet käyttöömme tietotaitoa, joka on lunastettavissa korkeana laatu- ja toimitusvarmuutena sekä kustannustehokkuutena. Osaavana sopimusvalmistajana meillä on kyky vastata joustavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin monipuolisen palvelutarjontamme kautta.